ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Rašymo ir skaitymo pradžiamokslis / sutaisė mokytojas Juozas Damijonaitis. - 1906. - [2], 104, [2] p., 1 žml. lap.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys atspauzdino savo lėšomis Jurgis Pesys
Apimtis iliustr., [2], 104, [2] p., 1 žml. lap.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Sudaryt. pratarmė: p. 1-3
Virš. antr.: ABC pradžiamokslis
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 6103
T u r i n y j e: P. Arminas-Trupinėlis. Lapė ir liūtas: „Lapė liūtą kaip sutiko…“ ; Keleiviai ir šunįs: „Per kaimą sutemus keleiviu du ėjo…“ : [pasakėčios] / Arminas ; [sekimas I.A. Krylovu] ; Varna ir kodis: „Vargšė varna gaišo kartą nuo troškimo…“ : [pasakėčia] / [sekimas A.A. Izmailovu]. - [A. Baranauskas]. Senovės daina: „Giedu dainelę, savo giesmelę…“ ; Anykščių šilelis: „Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!“ : [poemos ištrauka]. - S. Dagilis. Mano nameliai: „Nameliai mano mieli!“ : [ketureilis]. - [S. Gimžauskas]. O Lietuva motynėle : [eilėraščio „Pra Lidos murus pravažiojunt“ ištrauka]. - [A. Jakštas]. Kur yra Dievas?: „ Dievas yra čia ant žemės…“ : [eilėraščio ištrauka] ; Aniole sarge: „Švents aniole sarge!“ : [giesmės ištrauka] ; Kai du stos: „Vienas žodis - ne šneka…“ : [eilėraštis]
Jovaras. Pavasario rytas: „Sučiulbo, pragydo aukštai vyturiai…“ : [eilėraštis]. - J. Karbauskas. Šiurpa: „Kas savuosius daiktus peikia…“ : [eilėraštis] / K.J.K. - [I. Krasicki]. Arkliai: „Arkliai vieną šaltą dieną…“ ; Žuvytė: „Radus slieką upėje mažiukė žuvytė…“ : [pasakėčios] / [vertė] [P.] Arminas[-Trupinėlis]. - V. Kudirka. Tautiška giesmė: „Lietuva, tėvyne mųsų, tu didvyrių žeme!“ - Maironis. Daina: „Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka…“ ; Miškas ir lietuvis: „Miškas ūžia, verkia, gaudžia…“ ; Eina garsas nuo rubežiaus ; Malda : „Kad širdį tau skausmas kaip peiliais suspaus…“ : [eilėraščiai] / Mair. - [J. Narkevičius]. Piemenėlis: „Mažas piemenėlis, didis vargdienėlis…“ : [eilėraštis]. -
[K. Sakalauskas-Vanagėlis]. Elgeta: „Žilas ir šlubas elgetėlė ėjo…“ : [pasakėčia]. - [J. Šnapštys-Margalis]. Žiemos vakaras: „Tvoros pykši, stogai braška…“ : [eilėraštis] / [sekimas A.S. Puškinu]. - M. Valančius. Mikė Melagėlis : [apsakymas] ; Kalėdos : [ištrauka iš „Palangos Juzės“]. - Dainelė: „Grybas grybas baravykas…“ - Mųsų pievos: „Niekur pievų gražių tokių…“ : [eilėraštis]. - [И.A. Kрылов]. Vilkas ir ėriukas: „Ėriuks, ištroškęs sykį vieną…“ ; Kiaulė po ąžuolu: „Po ąžuolu syki degloji begėdė…“ ; Vilkas ir katinas: „Vilkas iš girios į kaimą atbėgo…“ : [pasakėčios] / [vertė] Kudirka.[eilėraščio ištrauka] ; Aniole sarge: „Švents aniole sarge!..“ : [giesmės ištrauka] ; Kai du stos: „Vienas žodis - ne šneka...“ : [eilėraštis]. - Jovaras. Pavasario rytas: „Sučiulbo, pragydo aukštai vyturiai...“ : [eilėraštis]. - K.J.K. Šiurpa: „Kas savuosius daiktus peikia...“ : [eilėraštis]. - [I. Krasicki]. Arkliai: „Arkliai vieną šaltą dieną...“ ; Žuvytė: „Radus slieką upėje mažiukė žuvytė...“ : [pasakėčios] / [vertė] Arminas. - V. Kudirka. Tautiška giesmė: „Lietuva, tėvyne mųsų, tu didvyrių žeme!..“
Tiražas [10 000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
808.82(075.2)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis