ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Švenčiausios panos Marijos litanija. Skaisčiausioji. Giesmė prie Dievo motinos. Marijos giesmė / [Maironis]. - 1915. - 16 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys kun. Pr. Bieliausko lėšomis
Apimtis vinj., 16 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paskutinės giesmės aut. nenurodytas
Aprobavo kun. J. Bakšys 1915-05-14, apaštalinis protonotaras K. Michalkevičius (Casimirus Michalkiewicz) ir sekr. J. Stieckiewicz Vilniuje 1915-05-18 (lot.)
Bibliografija // Knygos. 1924, Nr. 4/6, sklt. 351, įr. 163. - Biržiška, V. Rankr. - Daukša, L. Rankr., Dvas. turinio knygos, įr. 190
Tiražas [3000] egz.
UDK indeksas
245
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis