ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

„Darbininkų tėvas“ Vil. Emanuelis Ketteleris / [sutrumpintai iš vokiečių kalbos vertė Juozas Dabužis]. - 1906. - 41 p. - (Šv. Kazimiero draugijos išleidimas)

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Šv. Kazimiero d-ja]
Apimtis 41 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Vert. nenurodytas
Aprobavo vysk. M.L. Paliulionis (Miecislaus) Kaune 1906-06-26 (lot.)
Vert. pratarmė: p. 3-7
P. 4 (virš.): „Šv. Kazimėro draugijos išleidimai“ (11 pavad.)
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 6126. - Jakštas, A. Šv. Kazimiero draugija, jos kūrimasis ir pirmųjų XXV metų veikimas (1906-1931) / sustatė prel. A. Dambrauskas. Kaunas, 1932. P. 42
Tiražas [5000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
262.122(430)(092)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis