ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

10 metų spaudos atgavimo paminėjimas / surengė [Petras Ruseckas ir Kazys Grinius] ir išleido „Lietuvos ukininko“ redakcija. - 1914. - 32 p. - („Lietuvos ukininko“ išleidimas)

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys „Lietuvos ūkininko“ red.]
Apimtis portr., lent., 32 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Sudaryt. nenurodyti
P. 2 (virš.): „Liet. ukininko“, „L. žinių“, „Ukininko“, „Varpo“ ir kiti išleidimai“ (68 pavad.)
Bibliografija // Knygos. 1922, Nr. 2/3, sklt. 187, įr. 34. - Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 339. - Petronis, J. Petro Rusecko bibliografija (1903-1944) // Knygnešys, 1864-1904. Vilnius, 1997. T. 3, p. 282
Tiražas [2000] egz.
UDK indeksas
947.45.052, 002.2(091)(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis