ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Apie Dievo buvimą / parašė kun. Pr. Būčys… - 1908. - 15 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys s.n.]
Apimtis 15 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. pratarmė: p. 1
Atsp. iš „Šaltinio“, 1907, Nr. 36-38
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 7046. - Kaunas, D. Spaudos tiražai 1905-1914 metais // Knygotyra. 1985. T. 10, sąs. 1 (1982), p. 77
Tiražas [3000] egz.
UDK indeksas
231
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis