ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Švenčiausiosios panelės apsireiškimai Liurde / parašė kun. Pranciškus Būčys… - 1909. - VIII, 362 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys apšvietimo d-jos „Saulės“ išleidimas
Apimtis iliustr., VIII, 362 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių prancūzų
Pastabos
Aprobavo vyskupijos cenz. V. Dvaranauskas, prel. J. Antanavičius (Josephus Antonowicz) ir sekr. kun. J. Narjauskas (Georgius Narjewski) Seinuose 1909-02-12 (lot.)
Aut. pratarmė: p. V-VIII
Vardų r-klė (liet., pranc.): p. 353-356
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 7432
Tiražas [3000] egz
Aut. dedikacija tėvams Jonui Būčiui ir Onai Būčienei
Susiję asmenys
UDK indeksas
232.931.7
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis