ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Biblija ir Babelis / parašė Pr. Dovydaitis. - 1911. - II, 142 p. - ([Šv. Kazimiero draugijos leidinys])

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Šv. Kazimiero d-ja]
Apimtis vinj., II, 142 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Atsp. iš „Draugijos“, t. 11-12, Nr. 44-48 (1910)
Aut. pratarmė: p. I-II
Bibliogr. išnašose
Pavardžių, vietovardžių ir dalykų r-klė: p. 135-140
Jakštas, A. Šv. Kazimiero draugija, jos kūrimasis ir pirmųjų XXV metų veikimas (1906-1931) / sustatė prel. A. Dambrauskas. Kaunas, 1932. P. 46. - Kaunas, D. Spaudos tiražai 1905-1914 metais // Knygotyra. 1985. T. 10, sąs. 1 (1982), p. 74
Tiražas [500] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
289.954
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis