ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Ūkiškasis kalendorius… ant metų 1906. - [1905]. - 78, [2] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., 78, [2] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
T u r i n y s: Metas 1906. - [Kalendorius]. - Prekymečiai (jomarkai) Žemaičiuose ir Augštojoje Lietuvoj, Kauno gubernijoj. - Vilniaus gubernijoj. - Suvalkų gubernijoj. - Prekymečiai Prūsų Lietuvoj pagal metskaitlį naujosios gadynės. - Šimtmetinis kalendorius. - Saulės ir mėnesio užtemimai 1906 m. - K. Puida. D-ro Jurgio Sauerveino atminčiai: „Tolimas, nežinomas dainiau…“ : [eilėraštis] / Žegota. - W.S. Reymont. Katakombų uolose : [apsakymas]. - P. Gaigalas. Malda: „Iš skausmo lūpos mano sutino…“ : [eilėraštis] / Emberonas. - Gyvenimo neteisybė : iš maskolių gyvenimo. - [K. Sakalauskas-Vanagėlis]. Putpelė: „Kelk, Jurgut’, darbas krut…“ : [eilėraštis]. - Laivas „Ursia“ / iš lenkiško, vertė Raganiukas. - Pasaka dėl suaugusių vyrų. - M. Konopnicka. Varpų balsas: „Skamba, ūžia kalno varpas…“ : [eilėraštis] / imit. iš M. Konopnickaites. - Apie veisimą medžių. - Pajautimai gyvunų ir jų gyvingumas. - Naudingi pamokinimai. - Naudingi skaitymai. - Juokai. - Štukos. - Maironis. Daina apie senovę: „Neteip senovės tėvai gyveno…“ : [eilėraštis]
Kn. gale: „Otto v. Mauderode... didžiausia krautuvė... maldaknygių ir skaitymų...“ (15 pavad.)
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 5966
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059), 63(474.5)(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis