ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Dieve padėk! / Kalvarijiškis. - 1912. - [1], 48, [1] p., įsk. virš.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys A. Dundzila]
Apimtis iliustr., [1], 48, [1] p., įsk. virš.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Be antr. lapo, aprašyta pagal virš.
Aut. pratarmės: p. 2 (virš.)
Kaunas, D. Spaudos tiražai 1905-1914 metais // Knygotyra. 1985. T. 10, sąs. 1 (1982), p. 78
T u r i n y j e: [P. Arminas-Trupinėlis]. Vilkas ir piemuo: „Lįsdams alkans vilks per krūmus...“ : [eilėraštis]. - A. Jakštas. Lopšinė: „Ei, neverk, mažyti...“
Tiražas [5000] egz.
UDK indeksas
243, 808.82(075.2)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis