ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Evangelios dalįs, skaitomos visų metų Viešpaties dienomis ir šventadieniais / vertė Juozapas Skvireckas… - 1916]. - XVI, 143 p. - (Šv. Kazimiero draugijos leidinys)

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Šv. Kazimiero d-ja
Apimtis XVI, 143 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprobavo Žemaičių vysk. P. Karevičius Kaune 1916-12-09 (lot.)
Biržiška, V. Rankr. - Jakštas, A. Šv. Kazimiero draugija, jos kūrimasis ir pirmųjų XXV metų veikimas (1906-1931) / sustatė prel. A. Dambrauskas. Kaunas, 1932. P. 52
Tiražas [2000] egz.
UDK indeksas
264-122
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis