ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Waiku knįgele isz kuriôs lietuwiszki waikelei lengwei skaityti ir raszyti, prisakymus bei maldeles iszsimokina. - 1906. - 16 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys kaszta ir spauda Otto v. Mauderodės
Apimtis iliustr., 16 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Be antr. lapo, aprašyta pagal virš.
Got. šriftas
Aut. nenurodytas
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 6493. - Kaunas, D., įr. 719
T u r i n y j e: [Gotiškas raidynas ir skiemenavimas]. - [Skaitymėliai]. - [G.J.J. Sauerwein]. „Lietuwninkai mes esam gimę...“ ; „Lietuwa ant wisados...“ : [eilėraščių ištraukos]. - [Skaičiai]. - „Cziepelis jauns ir augalots...“ : [eilėraštis]. - Deszimt Diewo prisakymus... - [Maldos]
Tiražas [5000] egz.
UDK indeksas
808.82(075.2)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis