ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Dainos ir sakmės / Mikalojus Dagilėlis. - 1906. - 75 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys s.n.]
Apimtis vinj., 75 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
T u r i n y j e: K. Antoniewicz. Kareivis ir našlaitė: „Kodėl, sakyk vaikuti, toks tavo...“ ; Kaip kas kam: „O, kaip-gi puikus mėnuo, iš augštumo...“ / Antonevičė. - A.Š. Persergėjimas: „Tu čiauški, dagilėli...“ - K. Gliński. Nebūtas daigtas: „Nenauja, kad galvočių paikas prikalbėjo...“ ; Galvočius ir paikas: „Galvočių klausė paikas: protas kam naudingas?..“ / Kaz. Glinskis. - J.W. von Goethe. Vakarinė keleivio giesmė: „O tu, kursai esi danguose...“ - I. Krasicki. „O šventa meile brangiosios tėvynės...“ ; Girtuokliui: „O, saldi meilė baltakės stiklelio!..“ ; Geradarystė: „Avelė gyrė vilką, kad daug gero darė...“ ; Galvočius ir paikas: „Paikas klausė galvočiaus: kam protas naudingas?..“ ; Prieteliai: „- Pilypai, prieteliau malonus ir širdingas!..“ ; Paukščiai ir asilas: „Suskridę paukščiai lakštingalą gyrė...“
F. Morawski. Gužas, varna ir kiaulė: „Iš Lietuvos padangės kai gužutis traukė...“ ; Asilas ir lapė: „Asilas kartą teip išdyko...“ - G.K. Pfeffel. Šv. Jono kirmenėlis: „Prisiglaudęs ant lankos...“ - L. Pignotti. Arklys, jautis, avinas ir asilas: „Žvėreliai keturi ne vieno prigimimo...“ - J.B. Zaleski. „O Dieve! aš meldžiu, paskendės varguose...“ - И.А. Крылов. Lapė ir liutas: „Kumute lape, levo...“ ; Zelkorius ir bezdžionė: „Į zelkorių pažvelgusi bezdžionė...“ / Krylovas. - M.Ю. Лермонтов. Burės: „Boluoja burės vienut-vienos...“ / Lermontov. - A.C. Пушкин. „O, jaunikaiti! padoriai viešėk vis ir Bachaus...“ / A. Puškinas
P. 3-4 (virš.): „Dvasiszkos ir naudingos svietiszkos knygelės“ (40 pavad.)
Ankstesnė laida - žr. t. 2, kn. 1, įr. 659
Aut. pratarmė: p. 3-4
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 6453
UDK indeksas
888.2-2, 888.2-1
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis