ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Dainos - dainelės / M. Dagilėlis. - 1909. - 98 p. - (Šv. Kazimiero draugijos leidinys)

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Šv. Kazimiero d-ja]
Apimtis iliustr., 98 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Leid. pratarmė: p. 3
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 7698. - Jakštas, A. Šv. Kazimiero draugija, jos kūrimasis ir pirmųjų XXV metų veikimas (1906-1931) / sustatė prel. A. Dambrauskas. Kaunas, 1932. P. 45
T u r i n y j e: K. Antoniewicz. Kaip kas kam: „O, kaip gi puikus mėnuo iš augštumo...“ / Antanevyčius. - W. Pol. Daina: „Stov mergelė, kaip uogelė...“ ; Daina: „Trįs berneliai, trįs atvyko...“ - Sėjėjas: „Pasilinkęs vaikštinėju...“ / (pagal lenkišką). - Tadas gėrėjas: „Buvo Tadas gėrėjas...“ / (iš lenkiško). - Pušis: „Stov lauke pušelė...“ / (pagal baltarusiško). - A.B. Кольцов. Sodiečio aimanos: „Sėsiu užstalin...“ / Kol’cov. - М.Ю. Лермонтов. Palmės šakelė: „Oi tark, šakele Palestinos...“ ; Burės: „Boluoja burės vienui - vienos...“ / Lermontovas. - A.C. Пушкин. „Senelių paprotį daboju...“ ; „Bepigu, tau gražus paukšteli!..“ / A. Puškinas
Tiražas [10 000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
888.2-192
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis