ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Keturios evangelijos vienoje, arba, Viešpaties musu Jėzaus Kristaus gyvenimas, evangelistų žodžiais apsakytas / pagal kun. Al. Vebero knygos ir kun. J. Skvirecko „Evangelija ir apaštalų darbai“ sutaisė Kun. P.S. [Petras Saurusaitis]. - 1912. - 400 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys s.n.]
Apimtis 400 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprobavo Sankt Peterburgo katalikų dvasinės akademijos prof. A. Grigaitis, apaštalinis protonotaras W. Frąckiewicz-Radzimiński (Frąckewicz) ir kurijos sekr. V. Šimanskis (Szymański) Vilniuje 1910-11-06 (lot.)
Pratarmė: p. 2-7
Kaunas, D. Spaudos tiražai 1905-1914 metais // Knygotyra. 1985. T. 10, sąs. 1 (1982), p. 78
Tiražas [2000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
226
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis