ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Garnys. - 1914 [i.e. 1915]. - 36 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys „Garnio“ red.]
Apimtis iliustr., 36 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Patvirtino karo cenzūra (rus.)
Bibliografija // Knygos. 1924, Nr. 4/6, sklt. 396, įr. 240. - Biržiška, V. Rankr. - Daukša, L. Rankr, Įv. knygų sk., įr. 388. - Nauji spauzdiniai // Rygos garsas. 1915, geg. 28 (birž. 10) (Nr. 60), p. 4
T u r i n y s: „Garnio“ skaitytojams. - „Garnio“ kalendorius, tinkamas tūkstančiui metų. - A. Jakštas. Vilnius lietuvėja ; Lenko pabėgėlio įspūdžiai ; Lenkų talkininkai / Smidras. - Kaip žydeliai pagerbė vieną rabiną ir kaip jis jiems atsidėkojo. - Pilips iš kanapių. Sidabrinis auksinas. - Filologas Kórczewski-Nebylinski’s. Nuo tikro lietuvio lig tikro lenko : (filologiški tyrinėjimai). - J. B-lis. Iš melagių pasakojimų. - Keturių musų uodeguotų raidžių ą, ę, ų atviras laiškas Lietuvos filologams. - Fis-Cis. Šis tas iš musų vargonininkų gyvenimo. - „Garnio“ telegramos : [humoras, žinutės, pasirašytos slapyvardžiais: Puskurte, J., Ten buvęs, Bobelės sunus, Serganti giedotojėlė, Nepamušietis, Kiksas, J. Garstytė, D. Dvieigis, Martynas su Purvynu, Zinoveckis, Pilyps iš kanapių, Vėžys, Nelabasis, Šis tas, Pirmeivis, Eržvilkietis]. - Smulkmenos. - Juokai : [anekdotai, pasirašyti slapyraidėmis bei slapyvardžiais: Dilgėlė, P. iš k., X.Y. Bavarsko priešas, Ramukas, Pusgirtis]
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis