ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

„Giedros“ kalendorius… 1913 metams : / [atsakomasis redaktorius M. Pupelis [fakt. V. Požėla]. - 1913. - 62, [10] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis vinj., 62, [10] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
T u r i n y s: Metų atmainos. - [Kalendorius]. - „Daug gražių žvaigždelių...“ : [eilėraščiai ir aforizmai]. - Mastai, svarai, saikai ir pinigai. - Pačta. - Rusijos imperatoriaus giminė. - Statistikos krislai. - M. Biržiška. Kaip knygos deginta Lietuvoje / Analfabetas ; Laikraščių statistika / J. Snopa ; Juodoji Lietuvos armija : [apie kunigus] / Šešėlis. - Pramonija ir darbininkų klesa. - Vokiečių sodžiaus darbininkai. - Darbininkų laikraštis : [apie laikraščio darbininkams reikalingumą]. - Mūsų partijos. - Giedrininkas. „Giedra“ : [apie blaivybės draugiją]. - Žymesniosios klaidos. - M. Горький. Pasaka / M. Gorki
Tiražas [2000] egz.
Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 262
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis