ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Mūsų kalendorius… 1917 metams. - 1916. - [2], 16, 80 p., įsk. virš.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., [2], 16, 80 p., įsk. virš.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Bibliogr. išnašose
P. 3 (virš.): „Lietuvių mokslo draugija... išleido vidurinėms mokykloms šiuos vadovėlius“ (12 pavad.)
Biržiška, V. Rankr.
T u r i n y j e: Metrinės sistemos saikai. - L. Gira. Lietuvos gyvenimas karo metu : [su A. Baranausko eilėraščio ištrauka] / Saugus ; Žemaičių vyskupija / Ant. Kašėta ; Saulytė : lietuvių senovės padavimas / L.G ; Hedervarų kapai : apsakymėlis ; Kražių skerdynė / St. Ld. ; Tavim tikiu, o Dieve!: „Sunkus, dygus gyvenimo, vai, kelias...“ ; Varguolio pasiskundimas: „Ak, kaip kartais sunki...“ ; Vilnius: „Gražus, o Vilniau, tu ryto metą...“ ; Neris: „Srauni Neris pas Vilnių seną…“ : [eilėraščiai] / L. Gira. - J. Strimaitis. „Ne girelė tyliai gaudė…“ ; „Kur Novužė teka…“ : [eilėraščiai]. - Vydūnas. „Aš savo dvasios įkinkyt neleisiu!..“ : [dramos „Probočių šešėliai“ ištrauka]. - A. Šmulkštys. Tik saldžiam sapne: „Et, vyručiai, ar gadynės…“ ; Sibiro kalinys : (sekimas) : [eilėraščiai] / Paparonis
A. Lastas. Mano kelias: „Nujaučiu, jog mano kelias…“ : [eilėraštis] / Adomas Juodasis. - F. Kirša. „Supa laivelį bangos bangelės…“ ; „Iš jaunutės, iš krūtinės…“ : [eilėraščiai]. - V. Mykolaitis-Putinas. Gėlytės: „Kiekviena gėlytė…“ : [eilėraštis] / Putinas. - Vilniaus miestas ir karo vėsulos. - Juozas Gen… . „Banguok ežerėli…“ : [eilėraštis]. - Kaunas seniau ir dabar. - V. Plaušinaitis. „Vai pūskit, pūskit, vėjai…“ : [eilėraštis] / V. Vyšniūnas. - M. Jankus. Prūsų belaisvių vargai Maskolijoje
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis