ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Mūsų kalendorius… 1918. - 1917. - [2], 96 p., įsk. virš., 1 sulankst. žml. lap.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., virš. iliustr. spalv., [2], 96 p., įsk. virš., 1 sulankst. žml. lap.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Bibliogr. išnašose
Biržiška, V. Rankr.
T u r i n y j e: L. Gira. 1918: „Tikėdami Dievu ir mūs tautos jėga...“ ; Nurimki, Tėvyne!: „Nurimki, Tėvyne, tiek amžių vaitojus!..“ : [eilėraščiai] ; Įspėtoji tiesa : [pasaka] ; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis : [biografinės žinios] ; Katalikybės atsiradimas ir pradžia Lietuvoje / L.G. ; Svarbiausieji karo ir politikos atsitikimai 1916-1917 m. ; Lietuvos gyvenimas (1916-1917) / St. Ld. - J. Biliūnas. Kareivio atsisveikinimas: „Sudiev visiems! Kažin ar begalėsiu...“ : [eilėraštis]. - F. Rudnicka. Karalaitė teisybė : žemaičių pasaka
A. Mark. Amžinoji pasaka : A. Mark’o 1 v. dramos vaizdelis / [iš lenkų kalbos vertė J. Būčys]. - A. Lastas. Prisikėlimas: „Jei mūsų nuvargus dvasia...“ : [eilėraštis] / Adomas Juodasis. - Etnografinė Lietuva. - 1918 metais sueina... - Vilniaus lietuvių draugijos. - Kauno lietuvių draugijos ir mokyklos. - Geriausias vaismedžių skiepijimo būdas. - Ūkininko daržas. - Д.М. Цензор. Vaikai: „Prie blizgančio liekno išsprogę žilvyčiai...“ : [eilėraštis] / D. Cenzoras ; [iš rusų kalbos vertė] K. Binkis
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis