ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Girtuoklystė - neturto motina / parašė kun. K. Paltarokas. - 1910. - 12 p. - (Katalikų „Blaivybės“ draugijos leidinys)

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Lietuvos katalikų blaivybės d-ja]
Apimtis vinj., 12 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Atsp. iš „Vienybės“, 1910, Nr. 40-41
Biržiška, V. D. 4, t. 2, įr. 8076
Tiražas [2000] egz.
UDK indeksas
392.85, 613.81
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis