ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Tikybos mokslas / kun. Kaz. Paltarokas… - 1916. - 142, IV, [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Lietuvių d-jos nukentėjusiems dėl karo šelpti Kultūros ir švietimo sekcija]
Apimtis 142, IV, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 4 (virš.): „Lietuvių draugijos Centro komiteto Kultūros ir švietimo sekcijoje... gaunama“ (6 pavad.), „Spausdinama“ (6 pavad.)
Aprobavo Žemaičių vysk. P. Karevičius Smolenske 1916-01-06 (lot.), vysk. J. Cieplak (Joannes Eppus) Sankt Peterburge (Petropoli) 1916-03-07 (lot.) ir patvirtino karo cenzūra 1916-08-24 (rus.)
Aut. pratarmė: p. 3
Bibliografija // Knygos. 1922, Nr. 1, sklt. 34, įr. 35. - Biržiška, V. Rankr. - Daukša, L. Rankr., Dvas. turinio knygos, įr. 201
Tiražas [7000] egz.
UDK indeksas
238
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis