ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Sakyklai vadovas. Kn. 1 : Pamokslai apie „Tikiu į Dievą Tėvą“. - 1911. - 357 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Apimtis vinj., 357 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprobavo cenz. prof. J. Skvireckas (Jos. Skwirecki) ir Žemaičių vysk. G. Cirtautas (Cyrtowt) Kaune 1910-04-29 (lot.)
Aut. pratarmė: p. 1-2
Pag. klaidinga: p. 355 pažymėtas 357, p. 356 nenumeruotas
Kaunas, D. Spaudos tiražai 1905-1914 metais // Knygotyra. 1985. T. 10, sąs. 1 (1982), p. 78
UDK indeksas
252
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis