ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Miesto darbininkų kalendorius 1908 metams. - [1907]. - 16, XVII-XXIV, 1-35, [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys L. Jakavičiaus knygynas ir sp.
Apimtis iliustr., 16, XVII-XXIV, 1-35, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 4 (virš.): „Pranešymas. Šiuomi turiu už garbę pranešti... juog aš [L. Jakavičius]... ką tik atspaudžiau ir pigei pardavinėju šias naujas lietuviškas knygas“ (17 pavad.), „Trumpam laike išeis iš spaudos šios knygutės“ (2 pavad.)
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 6778
T u r i n y s: [Kalendorius]. - Prekymečiai (jomarkai). - Krasa (pačta). - Telegramos. - Gerbavos markės. - R. Seidel. 8 valandų darbo diena / R. Zeidėlis. - Kokios laisvės reikia stengties įgyti? - Kaip darbininkai turi isitaisyti sau gyvenimą? - Tėvynės sunus. Išgamoms!: „Išpirmo tuoi tarsiu, lai būn tas prakekeiktas...“ ; Tai mano tėvynė!: „Kur Nemunas, kur Dauguva...“ : [eilėraščiai]. - Ir sulaukė sunelio: „Saulelė leidos artyn vakarėlio...“ : [eilėraštis]. - J. Palukaitis. Tėvynė: „Tėvynė brangiausia...“ ; Žiemos naktis: „Sniegu baltu, kaip drobulėms...“ : [eilėraščiai] / Višakėlis. - P. Vaičaitis. Girtuoklėlio daina: „Turi katinas kačiukę...“ ; Gaila: „Gaila tų dienų jaunųjų...“ : [eilėraščiai]. - Jovaras. Šalin tamsa!: „Šalin tamsa iš mųsų krašto!..“ : [eilėraštis]. - Juokai. - Naminiai gydymai ir naudingi patarimai
Tiražas [2000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis