ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Šventa musų viešpaties Jezaus Kristaus evangelija ir apaštalų darbai / vertė ir paaiškinimus pridėjo kun. Juozapas Skvireckas… - 1906. - VIII, 438, [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s.n.]
Apimtis VIII, 438, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Nugar. antr.: Evangelija
Priešantr. lape antr.: Evangelija ir apaštalų darbai
Aprobavo vysk. M.L. Paliulionis (Miecislaus) Kaune 1906-04-10 (lot.)
Vert. pratarmė: p. V-VIII
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 6418. - Kaunas, D. Spaudos tiražai 1905-1914 metais // Knygotyra. 1985. T. 10, sąs. 1 (1982), p. 71
Tiražas [3000] egz.
UDK indeksas
264-122
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis