ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Dvasiškas maistas Kristaus sužiedotinei. Kn. 1 : / [iš lenkų kalbos vertė Povilas Dogelis]. - [1906]. - 202, III p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys išduota lėšomis kun. Bizauskio
Apimtis virš. iliustr., 202, III p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprobavo vysk. M.L. Paliulionis (Miecislaus), vysk. sekr. Żongołłowicz (Жонголовичъ) Kaune (Caunae, Ковно) 1905-08-18 (lot. ir rus.) ir patvirtino cenzūra Sankt Peterburge (С.-Петербургъ) 1905-10-29 (rus.)
Vert. pratarmė: p. 3-4
Biržiška, V. D. 4, t. 1 ir papild. 1, įr. 5758
Tiražas [5000] egz.
UDK indeksas
242
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis