ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Dvasiškas maistas Kristaus sužiedotinei. Kn. 2 : / iš lenkiško vertė kun. P.D. [Povilas Dogelis]. - 1908. - 264 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys P. Dogelis]
Apimtis iliustr., 264 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprobavo vysk. M.L. Paliulionis (Miecislaus) Kaune 1906-10-10 (lot.)
Vert. pratarmė: p. 4
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 7185. - Kaunas, D. Spaudos tiražai 1905-1914 metais // Knygotyra. 1985. T. 10, sąs. 1 (1982), p. 72
Tiražas [5000] egz.
UDK indeksas
242
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis