ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Apie botanikos organografijos lietuviškąją terminologiją / d-ras K. Grinius. - 1914. - 15 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Lietuvių mokslo d-ja]
Apimtis 15 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių lotynų lenkų rusų
Pastabos
Augalų pavad. lot., lenk. ir rus.
Atsp. iš „Lietuvių tautos“, kn. 2, d. 3 (1914)
Aut. pratarmė, p. 3-5, ir baig. žodis: p. 14-15
Bibliogr. pratarmėje, baig. str. ir p. 6-7
Bibliografija // Knygos. 1924, Nr. 4/6, sklt. 368, įr. 47
Tiražas [100] egz.
UDK indeksas
58(038)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis