ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Našlaičių dainos / surinko A.Z. [Adolfas Vėgėlė]. - 1911. - 31 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys s.n.]
Apimtis 31 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 4 (virš.): „Visuose didesniuosiuose lietuvių knygynuose galima gauti šios knygos“ (16 pavad.)
Daukša, L. Rankr., Lit. sk., įr. 143
T u r i n y s: K. Strazdas. „Saulė žemai nusileidus ant medžių žibėjo...“ - M. Šeižys-Dagilėlis. „Kam gi man gyvybė duota?..“ ; „Oi, bėda našlaitei...“ ; „Esu šiam sviete...“ ; „Ei, neverk, miels našlaitėli...“ ; „Oi sunku našlaitei...“ / M.Dagilėlis. - A. Vienažindys. „Oi dainos-dainelės - jūs mano patieka...“ ; „Sunku gyventi našlaitėliams...“ / kun. A. Vienužis. - „Kad saulelė leidžias, mėnulis užteka...“ - „Jau saulutė leidžias, artin vakarėlis...“ - „Ak, kur aš dingsiu sirata...“ - [14 lietuvių liaudies dainų]
Tiražas [500] egz.
UDK indeksas
888.2-1
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis