ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių tauta senovėje ir šiądien. [T. 3] : Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569-1795 m.). Lietuviškasis statutas Zygmanto I / pagal T. Čackį parašė [iš lenkų kalbos vertė] J. Šliupas… - 1909. - 552, [2] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys turtu ir spauda „Lietuvos“
Apimtis 552, [2] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių lenkų
Pastabos
P. 3-4 (virš.): „Lietuvos“ redakcijoj gaunamos šios knygos“ (109 pavad.)
Antros kn. orig. antr.: O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, żrzódłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszém Statucie dla Litwy 1529 roku wydaném
Aut. ir vert. (J. Šl.) pratarmės: p. 3, 420
Bibliogr. tekste ir išnašose
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 7706; ALS, įr. 1074. - Jakštas, J. Dr. Jonas Šliūpas. Šiauliai, 1996. P. 359
Susiję asmenys
UDK indeksas
947.45.04
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis