ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kunigas Antanas Tatarė pirmutinis Suvalkų gubernijos lietuvių švietėjas / parašė kun. M. Gustaitis. - 1-oji laida. - 1913. - 48 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Lietuvių mokslo draugijos leidinys
Apimtis iliustr., 48 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių lenkų
Pastabos
Aut. (M.G.) pratarmė: p. 3
Aut. dedikacija J. Jablonskiui
Bibliogr. tekste ir išnašose
P. 3 (virš.): „Kiti kun. M. Gustaičio raštai“ (8 pavad.)
Virš. išleid. metai: 1915
Dalis teksto lenk.
Atsp. iš „Lietuvių tautos“, kn. 2, d. 2 (1913)
Virš. antr.: Kunigas Antanas Tatarė : jo gyvenimas ir charakteristika
Biržiška, V. Rankr. - Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 392
Tiražas [1000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
282(474.5):929Tatarė A., 888.2:929Tatarė A, 929Tatarė A
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis