ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Jėzaus širdies mėnuo / vokiškai parašytas kunigo Pranciško Hattler’io… - 2-oji laida. - 1914. - 283 p. - (Šv. Kazimiero draugijos leidinys)

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Šv. Kazimiero d-ja]
Apimtis iliustr., 283 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprobavo Žemaičių vyskupijos kapitulos kanauninkas P. Barauskis (Borowski) Kaune 1914-04-24 (lot.)
Vert. pratarmė: p. 3-4
Bibliografija // Knygos. 1924, Nr. 4/6, sklt. 358, įr. 111. - Jakštas, A. Šv. Kazimiero draugija, jos kūrimasis ir pirmųjų XXV metų veikimas (1906-1931) / sustatė prel. A. Dambrauskas. Kaunas, 1932. P. 49
Tiražas [5000] egz.
UDK indeksas
248.159.24
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis