ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Revoliucijos dainos / Lietuvių socijaldemokratų partija. - 1905. - 30, [2] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [Lietuvos socialdemokratų partija]
Apimtis vinj., 30, [2] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Kn. gale: „Lietuvių socijaldemokratų partijos raštai“ (33 pavad.)
Prieš antr.: Visų kraštų darbininkai eikit išvien!
Fakt. išleid. vieta: Vilnius?
Biržiška, V. D. 4, t. 1 ir papild. 1, įr. 5885. - Iš partijos darbų // Darbininkų balsas. 1905, Nr. 5, p. 237
T u r i n y s: J. Baltrušaitis-Mėmelė. Po Krakosmečių: „Kad drąsiai liaudis su ginklu ėmė veikti...“ ; „Oi sunku, sunku gyventi...“ / J. M-lė. - [B. Czerwieński]. Raudona vėliava: „Tyronai siurbia mųsų kraują...“ / [iš lenkų kalbos vertė J. Baltrušaitis-Mėmelė]. - [G. Herwegh]. Dirbk ir melskis: „Dirbk ir melskis, - sviets mums sako...“ / [vertė K. Bukaveckas]. - J. Mačys-Kėkštas. Darbo žmonių giesmė: „Tvirti, augšti męs vienybe...“ / J. Mačys. - A. Mickiewicz. Kalinio daina: „Man nerūpi apie baudą...“ / A. Mickevičius ; [iš lenkų kalbos vertė J. Baltrušaitis-Mėmelė]. - [J. Most]. Kas auksą žemėj randa... / [vertė J. Baltrušaitis-Mėmelė]. - [E. Pottier]. Internacijonalas : (tarptautinė): „Pakilk, varguos sužavėtoji...“ / [iš rusiškojo vertimo vertė J. Baltrušaitis-Mėmelė]
[C.-J. Rouget de Lisle]. Marsėlietė: „Prie ginklo, ei! tėvynės sūnųs!..“ / [iš prancūzų kalbos vertė J. Baltrušaitis-Mėmelė] ; Darbininkų marsėlietė: „Atsisakom nuo senojo svieto...“ / [iš rusiškojo P.L. Lavrovo vertimo vertė J. Baltrušaitis-Mėmelė] ; Lietuvių marsėlietė: „Atsimeskim nuo senojo svieto...“ / [iš P.L. Lavrovo rusiškojo perdirbinio vertė] Revoliūcijonierius [V. Kapsukas]. - [W. Swięcicki]. Varšuvietė: „Kelkim augštyn mųs’ vėliavą drąsiai...“ / (iš lenkiškos) [vertė J. Baltrušaitis-Mėmelė]
[M. Šikšnys]. „Pasakyk, mano mylimas krašte...“ / [sekama N.A. Nekrasovu]. - Pirmųjų kovotojų giesmė: „Broliai, pirmin! Nors kankynė!..“ / [iš rusų kalbos vertė] J. Memelė [J. Baltrušaitis-Mėmelė]. - Sveikinimas darbininkų: „Jau sveikina nauja aušra...“ / (pagal vokišką) ; [vertė] Ąžuolaitis. - Revoliucijonierių daina: „Maž ką valgę ir negėrę...“ / [iš lenkų kalbos vertė J. Baltrušaitis-Mėmelė]. - [О.М. Колесса]. Laisvosios dvasios giesmė: „Tyronai! jųs siuskit kankįkite mus...“ / [iš lenkų kalbos vertė J. Baltrušaitis-Mėmelė]. - [Л.П. Радин]. Drąsiai, draugai: „Drąsiai, draugai, męs sustokim...“ / [iš rusų kalbos vertė] J. Memelė [J. Baltrušaitis-Mėmelė]
Tiražas [4000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
82-1
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis