ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Viešosios lietuvio kataliko priedermės / parašė Meškus. - 1912. - 56 p. - („Žmonių knygyno“ išleidimas)

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys „Šaltinio“ knygynas]
Apimtis vinj., 56 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. pratarmė: p. 3-7
P. 4 (virš.): „Pereitais metais jau išėjo „Žmonių knygyno“ šios knygos“ (8 pavad.)
Daukša, L. Rankr., Dvas. turinio knygos, įr. 119. - Kaunas, D. Spaudos tiražai 1905-1914 metais // Knygotyra. 1985. T. 10, sąs. 1 (1982), p. 78
Tiražas [3000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
282(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis