ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pasakos pritikimaj weselos ir giesmes / par kunigu K. Olechnowicziu plebonu Mierkinies (Merecza) sudierinimays lietuwiszkay paraszitos. - 1861. - 144 [i.e. 146] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys drukarnioi iszspaustos pinigays A. Dworca
Apimtis vinj., 144 [i.e. 146] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Senieji spaudiniai Šiaulių apskrities viešosiose bibliotekose. Šiauliai, 2003. 6
Eiliuota aut. pratarmė liet., baig. str. lenk.
Aprobacija (rus.) pasirašyta cenz. P. Kukolniko (Павел Кукольник) Vilniuje 1860 m. geg. 31 d.
Pag. klaidinga: p. 53 pažymėtas 52, p. 137-138 numeracija pakartota
Def. egz. ir trūksta antr. lapo
Wiadomość bibljogr. za miesiąc lipiec 1861 roku // Kuryer Wileński. 1861, 11 sierp., s. 610
Baltramaitis 682
Biržiška II 1312
Aleksandrynas III 150/2
UDK indeksas
888.2-1
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis