ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pasninkai Lietuvoje / parengė K. Stkls [Kostas Stiklius]. - 1908. - 16 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys išleido P. Mikolainis
Apimtis vinj., 16 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Bibliogr. tekste
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 7315
T u r i n y j e: K. Gramzas. Klebonui S. : [atsakymas]. - Klebonas S. Apie Gavėnią. - P. Turauskas. Dėlei pasninkų Lietuvoje / Kun. R.M. - J. Žilius. Ar nelaikas palengvinti pasninkus? / kunigas Jonas Žilinskis.
UDK indeksas
248.153(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis