ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pirmieji skaitymai mųsų vaikams pavesti / [sudarė] A. Adata [Antanas Macijauskas]. - 1906. - 54 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys knygų parduotuvė A. Macejevskio
Apimtis iliustr., 54 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
T u r i n y j e: [Aisopos]. Jautis ir varlė ; Lapė ir ožys: [pasakėčios] / [vertė L. Rėza]. - Jovaras. Žibutė: „Pernykščių tu lapų prispausta sunkiai...“ : [eilėraštis]. - [K. Sakalauskas-Vanagėlis]. Genys ir dagylis: „Gyraitė ant krūmo dagylis sėdėjo...“ : [pasakėčia]. - [J. Šnapštys-Margalis]. Mergytė ir paukštelis: „Dunks, dunks į langelį...“ ; Pagirtina mergytė: „Mųsų mergytė, mųsų meilioja...“ : [eilėraščiai] ; Motere ir šuo: „Iš netinginių kilties...“ : [pasakėčia] ; Užtekėjo saulė: „Ei, jau užtvieskė ir šaipos...“ ; Vaikų daina: „Jau karštos dienos praėjo...“ ; Gimtynė: „Malonus lizdas paukšteliui...“ ; Pietus: „Dienviduje saule veizi...“ ; Ant pievos: „Nuo kalnelio, nuo kalnelio...“ : [eilėraščiai] ; Lapė ir asilas: „Sena lapė pragarsėjus už vilystę savo...“ : [pasakėčia]. -
Pasveikinimas: „Lab rytas: - matutei...“ : [eilėraštis]. - Katytei: „Ei, katyte, ei raiboja!..“ : [eilėraštis]. - Lab-rytas: „Jau žvaigždes užgesta, praeina naktis...“ : [eilėraštis]. - Arkliukas: „Pakinkęs Onytę...“ : [eilėraštis]. - Pavasaris: „Linksmumas, gražumas pavasarėlio...“ : [eilėraštis]. - Senelis: „Tarė Kaziukui senelis...“ : [eilėraštis]. - [А.В. Колъцов]. Tinginiui: „Ko miegi, artojel?..“ : [eilėraštis] / iš Krilovo perkėlo [vertė] Dagylis
Patvirtino cenzūra Sankt Peterburge (С.-Петербургъ) 1905-03-16 (rus.)
Sudaryt. dedikacija J. Šnapščiui-Margaliui
P. 4 (virš.): „Knygų parduotuvė A. Macejevskio... pristato sekančias knygas“ (22 pavad.)
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 6286
Susiję asmenys
UDK indeksas
888.2-93(082)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis