ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvjų kalbos gramatika / kunigo Kazimiero Jauniaus. - 1911. - VIII, 216 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Rusijos mokslų akademija]
Apimtis VIII, 216 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Ankstesnė laida - žr. t. 2, kn 1, įr. 1337
Rusijos imperatoriškosios mokslų akademijos parėdymą spausdinti pasirašė sekr. akad. S. Oldenburgas (Ольденбургъ) 1911 m. birželio mėn. (rus.)
Rengėjo pratarmė: p. I-IV
Žodžių r-klė: p. 203-216
Biržiška, V. Rankr.
Tiražas [100] egz.
UDK indeksas
808.82-5
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis