ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Грамматика литовскaго языка / К. Явнисъ. - 1908-1916. - XXII, [2], VIII, 216, VII, 268 p., 1 portr. lap.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Rusijos mokslų akademija]
Apimtis portr., XXII, [2], VIII, 216, VII, 268 p., 1 portr. lap.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema kirilica
Kalbos
lietuvių rusų
Pastabos
Rusijos imperatoriškosios mokslų akademijos parėdymą spausdinti pasirašė sekr. akad. S. Oldenburgas (Ольденбургъ) 1916 m. birželio mėn. (rus.)
Dalis teksto rus., pavyzdžiai liet.
Vert. pratarmė (rus.): p. III-VII (5 pag.)
Aut. darbų ir darbų apie jį sąrašas: p. XV-XXII
Dalykų r-klė: p. 247-249 (6 pag.)
Žodžių r-klės: p. 203-216 (4 pag.), 249-266 (6 pag.)
Biržiška, V. Rankr. - Daukša, L. Rankr., Mokslo sk., įr. 63
K n. t a i p p a t: E. Volteris. Казимiрь Iосиповичъ Явнисъ / Э. Вольтеръ, p. V-IX
Tiražas [513] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
808.82-5
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis