ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Ugnęs-kningélę, arba Trumpą pamoksłą kas źmôniems wertaj darytĩ půłas pĩrm ugnęs, ugnej pasĩdariós ir po ugnęs, jeb koźnós só ugnĩmi pasisaugotĩ prisĩmokytu / iszraszę [išvertė] Jonas Wangys ĩr apskélbę m. 1802. - 1849. - 78 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys ĩsspaustas pas E. Pratza
Apimtis 78 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Biržiška II, IV/II (2-osios d. 3-ieji papild.) 899
Aleksandrynas III 15/21
LR I 399
Baltramaitis 433
Spėjama orig. antr.: Feuerbüchlein oder kurze Anleitung zum rechten Verhalten vor, während und nach Feuersgefahr ... (Bibliotheks-Verbund Bayern)
Ankstesnės laidos antr.: Ugnies knygeles ...
Antonas Wajnejkis yra S. Daukanto slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai IV 118)
Kadangi 1802 m. laidoje vertėjas nenurodytas, spėjama, kad J. Vangys yra S. Daukanto sugalvota pavardė
Pratarmė sudaryt., vertėjo
Aprobacija (lenk.) pasirašyta cenz. J. Vaškevičiaus (Jan Waszkiewicz) Vilniuje 1849 m. vas. 28 d.
Got. šriftas
Прибавл. к ЖМНП (1849) 521
Ivinskis L. Kalendorius ... 1860 m. 67
[Potocki L.] Pamiętniki pana Kamertona / przez L.P. Cz. 3. Poznań, 1869. 231
Балтрамайтис С. Список печатных трудов Довконта // Живая старина. 1893, вып. 3, с. 410
UDK indeksas
614.84
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis