ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Šalin caro valdžia! / parašė V. Kapsukas. - 1905. - 16 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys „Draugo“ org-ja]
Apimtis 16 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Prieš antr.: Visos pasaulės darbininkai, eikime išvien!
Antr. p. išleid. vieta: Ženeva. - Teksto gale išleid. duomenys: Spauzdinta organizacijos spaustuvėje
Bibliogr. išnašose
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 5804
Tiražas [5000] egz.
UDK indeksas
323.2(474.5)"1905", 947"1905"
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis