ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Geometrijos vadovėlis dviklasėms mokykloms / iš P.M. Mironovo vertė ir kai kur papildė A. Jakštas. - 1915. - 102 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [Lietuvių mokslo d-ja]
Apimtis 102 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Vert. (A.J.) pratarmė: p. 3-5
Bibliogr. pratarmėje ir išnašose
P. 4 (virš.): „Lietuvių mokslo draugija išleido arba leidžia šiuos vidurinių mokyklų vadovėlius“ (16 pavad.)
Virš. antr.: Pradedamasis geometrijos vadovėlis
Orig.: Приготовительный курсъ геометрiи...
Virš. išleid. metai: 1916
Biržiška, V. Rankr.
UDK indeksas
514(075.3)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis