ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Surinktos dainos isz visos Lietuvos / [sudarė Paulius Petras Mikalauskas]. - [1906]. - 126, [2] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys išleista turtu P.P. Mikalaucko
Apimtis 126, [2] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Leid. pratarmė: p. 2
Sudaryt. nenurodytas
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 6321; ALS, įr. 797
T u r i n y s: V. Ažukalnis-Zagurskis. Nuog senybės - tai ne melas / Ažukalnis. - A. Baranauskas. Tu Lietuva, tu Dauguva: „Tu Lietuva, tu Dauguva, pasilikit sveikos...“ ; Giedu dainelę: „Giedu dainelę - savo giesmelę...“ / A.B. - A. Burba. O Lietuva mylimoji!: „O Lietuva mylimoji! kur pragaišo dienos...“ ; Nu, sustoję męs broliukai: „Nu sustoję męs broliukai trumpai padainuokim...“ / Al. B. - Maironis. Šalin jau tie verksmai: „Šalin jau tie verksmai, dūsavimai skaudųs...“ ; Pelėsiais ir kerpe apaugus: „Pelėsiais ir kerpe apaugus augštai...“ ; Lietuva, brangi tėvyne. - A. Mickiewicz. Vilija mūsų, motina upelių / Mick. ; [vertė S. Dagilis]. - [J. Narkevičius]. Šiaurus vėjas baisiai ūžia: „Šiaurus vėjas baisiai ūžia žalioje girelėj...“ / [pateikė] J. Ramanauckas. - S. Norkus. Būdams linksmas kaip paukštelis. - [A. Račiūnas]. Trudna ant svieto: „Trudna ant svieto teip tropyt gyventi...“ - [K. Rimavičius]. Daugel buvo tikių dienų: „Daugel buvo tokių dienų, kad ubagai uliavojo...“
K. Sakalauskas-Vanagėlis. Kur Banguoja Nemunėlis / Ks. Vanagėlis. - [W. Syrokomla]. Už giružės teka upė: „Už giružės teka upė, prie jos kaimas puikus...“ / [vertė S. Norkus]. - K. Urbonavičius? Gana, lietuviai, jau mums miegoti / V-s-k-s. - [S.T. Valiūnas]. Daina Byrutos: „Ant krašto marių, Palangos miestelyj...“ : [baladė]. - [A. Vienažindys]. Sudiev', kvietkeli: „Sudiev', kvietkeli, tu brangiausias...“ - [A. Vištelis]. Gana, broliai, mums miegoti: „Gana, broliai, mums miegoti ant kapo motinos...“
Kelionė į Ameriką: „Prašom, broliai lietuvėliai...“. - Traukitės visi iš kelio: „Traukitės visi iš kelio ir galvas nulenkit...“. - Ak tu Dieve visagalis. - Po visą svietą pijokas kiekvienas. - „O mylimasis, kame šiandieną?..“ - Po tavo buvimui: „Po tavo buvimui, atsitolinimui...“ - Padainuosim gražią dainą. - Padainuosim tą dainelę: „Padainuosim tą dainelę, paukščių veseilę...“ - Aš užgimiau praščiokėliu. - Praleidau metų apie šimtą kokį. - Šitai jau diena baisinga atėjo. - Atein rudenis, užšalo: „Atein rudenis, užšalo, visi broliai žirgus savo...“ - Šitai išrožyjimas: „Šitai išrožyjimas, dėl to persergėjimas...“ - Per dieną mislinčius: „Per dieną mislinčius po girią vaikščiojo...“ - Mano tėvas man kalbėjo. - [20 lietuvių liaudies dainų]
Susiję asmenys
UDK indeksas
888.2-192, 398.8(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis