ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Paskutini wałąnda giwenima żmogaus ant szio swieta diel naudos kajp ligonu tejp ir swejku / żemajtiszkaj parasze kunigas Wincentas Juzumowicze. - 1856. - 210 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys spaustuwieje Juzapa Zawadzkia
Apimtis 210 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprobacijos pasirašytos Telšių, arba Žemaičių, vysk. M. Valančiaus (Mathias Wołonczewski) Varniuose 1854 m. gruod. 31 d. (lot.) ir cenz. A. Muchino (А. Мухин) Vilniuje 1856 m. rugpj. 24 d. (rus.)
Pag. klaidinga: p. 127 pažymėtas 427
Antr. p. vinj.
Def. egz.
Ivinskis L. Kalendorius ... 1862 m. 55
Estreicher II 311
Baltramaitis 522
Biržiška II 1068
Aleksandrynas III 290/3
Estreicher (1959-) XII 521
UDK indeksas
236.1
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis