ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pagérintos giesmjû-knygos, kuriosà brangiáusios sénos ir naùjos giesmēs suraszytos Diewui ant garbês ir Prúsû karalistēje ésantiems lietùwininkams ant dûsziû iszgánimo / isz naùjo pèrweizdētos per F.K. - [apie 1855]. - [24], 790, [2]; 116 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Druck und Verlag der Hartungschen Buchdruckerei
Apimtis [24], 790, [2]; 116 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Leidyb. konvoliutas. D. Kleino „Maldų knygos“, p. 617-790, turi atsk. antr. lapą su kita antr.: „Naujos labày priwalingos ir dûszioms naudingos maldû knygélēs ...“. K.G. Keberio „Treczia dalis giesmjû-knygû ...“ turi atsk. antr. lapą ir pag.
F.K. yra Frydricho Kuršaičio kriptonimas (Lietuviškieji slapyvardžiai I 246)
2 pratarmės: J.J. Kvanto (Quandt) vok. ir J. Berento liet.
Ankstesnės laidos: 1841, apie 1843, tarp 1843 ir 1845, apie 1845, apie 1850, apie 1851, apie 1852, tarp 1853 ir 1855
Got. šriftas
Aut. ir vertėjai: Jonas Berentas (I.A.B.I., I.B. Arch. Inst., J.B.A.J., J.B. Arch. Inst); Johann Andreas Caesar (I.A. Caesar, J.A. Caesar, L.A. Caesar); Kristupas Cintijus (C.C.); Ernestas Dicelijus (Ern. Diecelius, Ern. Diez., Ern. Diezelius); Mykolas Galas (Mich. Gallus); Fabijonas Ulrikas Glazeris (E.U.G.P.D., F.U.G.D.D., F.U.G.P.D., F.U.G.P.O.); Jonas Hurtelijus (Iohann Hurtel, Joh. Hurrei, Joh. Hurtel, Johann Hurtel); Danielius Kleinas; Jonas Kleinas; Jonas Henrikas Leopoldas; Vilhelmas Jonas Liudemanas (M. Wilh. I. Ludem., M. Wilh. J. Laudem., M. Wilh. J. Ludem.); Abraomas Dovydas Liuneburgas (A.D.L.P.M.); Vilhelmas Martinijus (Wilhelm Martin); Motiejus Vilhelmas Meisneris (Math. Wilh. Meissner); Petras Gotlibas Milkus (F.G.M.P.G., P.G.M.P.C., P.G.M.P.G., P.G.P.M.G.); Fridrichas Partacijus ir Jonas Partacijus (Frid. Partat. I.P.L.); Jokūbas Perkūnas vyresn. (Jakob Perkhun); Kristupas Polis (Christoph Pollius); Friedrich Prätorius (Frid. Praetor., Frid. Praetor. Past. Zill., Frid. Prätor., Fried. Prätor.); Matas Pretorijus (M. Matt. Prät. P.N., M. Matth. Praet. P.N., Matthaeus Praetorius); Fridrichas Kristupas Rabė (C.F. Rabe, F.C.R.P.N., F.G.R.P.N.); Jonas Rikovijus (J.M. Rich., M.J. Rich., M.L. Rich.); Pilypas Ruigys (P.R.P.W.); Adomas Fridrichas Šimelpenigis, Papelkių kunigas (A.F.S.P.P.); Christoph von Schmid (Chr. Schmied); Jonas Jokūbas Šperberis (J.J.S. Past. Ruff); Jurgis Šteinas (Georg. V. Stein); Kristijonas Štimeris (C.St.P.S.); Fridrichas Zigmantas Šusteris (F.E.S. Past. Budw., F.F.S. Paff. Bud., F.F.S. Past. Budw.); Merkelis Švoba (M. Schwab, Melch. Schwabe)
Def. egz.
Def. egz. ir trūksta antr. lapo; pridėta „Trečioji dalis“ 1857 m. laidos
Bibliogr. pratarmių tekste ir išnašose
UDK indeksas
245
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis