ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuwiszkų wardų klėtele / surinko 1888-1894 m. ir iszleido W. Kalwaitis. - 1910. - VII, [1], 117 p., 2 portr. lap.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys V. Kalvaitis]
Apimtis VII, [1], 117 p., 2 portr. lap.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių vokiečių
Pastabos
Got. ir lot. šriftas
Dalis gretut. teksto vok.
Aut. (W. Kalwaitis, W.K.) pratarmė (liet. ir vok.): p. III-VII
Bibliogr. tekste ir išnašose
P. 114: „Jau pirm’ iszleistos mano [V. Kalvaičio] knygos yra“ (5 pavad.)
Biržiška, V. D. 4, t. 2, įr. 7946. - Kaunas, D., įr. 1062
T u r i n y j e: F. Bajoraitis. „Grybų, grybų rauti...“ : [eilėraštis] / Pauksztelis. - V. Kalvaitis. „Kiek tyriau gražiause...“ ; „Ant tėwynės dirwos...“ : [eilėraščiai] / W.K. - J. Miliauskas. „Nors be jokio sakramento...“ : [eilėraštis] / J. Miglowara. - G.J.J. Sauerwein. „Lietuwninkai mes ėsam gimę...“ / Girėnas (Dr. Sauerwein) ; „Mokįts žmogau, tu niekini mųs prigimtaję kalbą...“ / Girėnas (Sauerwein) ; „Werkdama tik tur gedėti...“ / Girėnas ; „Aber trauernd doch muss senken...“ : [eilėraščiai] / (Dr. Sauerwein). - Naminų gywůlių balsai. - Gywunų kalbos. - Warpų balsai. - Spragilû kalba. - Wėjmalûno kalba. - Mysles. - Priežodžei
Susiję asmenys
UDK indeksas
808.82-31
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis