ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kas yra laimingas pasaulyje? ir kiti gražųs ir naudingi skaitymai. - 1913. - 38, [16] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys L. Jakavičiaus knygynas]
Apimtis iliustr., 38, [16] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Be antr. lapo, aprašyta pagal virš.
Lietuvių naminis draugas : kalendorius 1913 metams. Ryga, [1912]. P. 36 (2 pag.)
T u r i n y s: [M. Grigonis]. Kas yra laimingas? : [pasaka]. - Kiek kurio tikėjimo visame pasaulyje yra žmonių? - Miljonas ir miljardas : [apie skaičius]. - Kiek kas išgeria degtines? - Kiek akcizas išdui (kaznai) duoda pelno? - Kas francuzus valdo? - Kiek apseina žmonems karios-vainos? - Baisios žinios. - Kad teip ir pas mųs butų!.. - Žibalo-kerosino „karalius“ Jonas Rokfeller
Z. Gėlė. Pylies griuvesiai: „Ant aukšto kalno dar stovi...“ : [eilėraštis] / Gaitonis. - G. Baltakis. Giria užė ir lingavo: „Supama nuog vėjo...“ : [eilėraštis] / G.R. Raitelis. - Žvejojimo irankiai ir patarimai. - М. Горький. Saulė teka, nusileidžia : (vertimas) / daina iš „Ant dugno“ Maksimo Gorkio. - Apie lengvenybes (ligotas) nuo kariumenės pasiliusuoti sulig šeimyniško stovio : [su prašymo pavyzdžiu rusų kalba]. - A. Zaleskis. Skyrkis broli, sau žmona pagal savo stoną: „Linksmia širdžia susirinkę...“ : [eilėraštis] / Zalieskis. - V. Grikius. Artojaus vargai: „Grįčia nukripus, žiūri žemyn...“ : [eilėraštis] ; Varnai - sūdžios: „Visokių paukščių ant seimo buvo...“ : (sakme). - J. Buišas. Meilės retežiai: „Nuoga krutine, palaidais plaukais...“ : [eilėraštis] / Pabalių Strazdelis
Tuliponas. Atsisveikinimas su mieliausioja: „Sudiev, maloni kvietkelė...“ : [eilėraštis]. - Vargo slėgiamas...: „Išgerk, išgerk, broleli mano...“ : [eilėraštis]. - L. Jakavičius. Iš ponų gyvenimo ; Konkurencija / L. ; Blaivininko prisiega ; „Rekomendacija“ ; Sugavo ; Prie palaidojimo ; Musų išeivystė : [anekdotai] / L-nis. - Naminiai gydymai. - Naudingi patarimai. - И.С. Тургенев. Brangus kapas / (Turgenevo) ; [iš rusų kalbos vertė] M.G. [M. Grigonis]
P. [1]: „Kataliogas gražių pasiskaitymui ir pasimokinimui knygelių L. Jakavičiaus spaustuvės Rygoje“ (36 pavad.)
Susiję asmenys
UDK indeksas
08
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis