ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Sveika karaliene / iš šventojo Alfonso Liguorio knygų „Le glorie di Maria“ vertė J.B. [Jurgis Baltrušaitis]. - 1911. - 238 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys V. Natkevičius]
Apimtis iliustr., 238 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprobavo vyskupijos cenz. T. Banaitis ir vysk. A. Karosas (Antonius) Seinuose 1911-11-21 (lot.)
Vert. žodis: p. 3-4
Bibliogr. išnašose
P. 4 (virš.): „J. Baltrušaičio veikalai, gaunami „Šaltinio“ knygyne...“ (22 pavad.)
Virš. išleid. metai: 1912
Kaunas, D. Spaudos tiražai 1905-1914 metais // Knygotyra. 1985. T. 10, sąs. 1 (1982), p. 78
Tiražas [3000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
232.931
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis