ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kauno kalendorius. 1913 metams. - 1912. - [2], 112, LVI p., įsk. virš. - (…)

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., [2], 112, LVI p., įsk. virš.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 1-28 nenumeruoti
Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 250. - Jakštas, A. Šv. Kazimiero draugija, jos kūrimasis ir pirmųjų XXV metų veikimas (1906-1931) / sustatė prel. A. Dambrauskas. Kaunas, 1932. P. 48
T u r i n y j e: A. Jakštas. Nauji metai: „Tai ne paukštis atplasnoja…“ : [eilėraštis]. - Lazdynų Pelėda. Staklelės ; Sniegelės (Primula veri) : (senelio Juozo pasakojimai) ; Pamačiau biesą : [apsakymai]. - J. Mikuckis. „Eina amžiai, bėga dienos…“ : [eilėraštis]. - P. Nemūra. Pavasaris: „Gražumas dienelių!“ : [eilėraštis] / Uola. - Milano ediktas (313-1913) : [apie Romos imperatoriaus Konstantino I raštą]. - Lietuvių patarlės. - M. Vaitkus. Šv. Antanas Aigyptietis: „Nevaldė dar pasaulio Didis Konstantinas…“ ; Keleivis - traukinys: „Lėkdamas užia nuožmus traukinys…“ : [eilėraščiai]. - Z. Gėlė. Praeitis: „Tarp girių tamsių…“ : [eilėraštis] / Žižas. - Harodlo susivienijimas (1413-1913). - Maironis. Kada atsibus mus Tėvynė?: „Po Lietuvą miegta tėvynės vaikai…“ / iš Maironio „Jaunoji Lietuva“. - M. Šeižys-Dagilėlis. Ratai ir rogės: „Kartą išstumti iš žydo pastogės…“ : [pasakėčia] / M. Dagilėlis. - Mįslįs. - Priežodžiai. - Orlaivystė. - Priežodžiai. - Mokyklos. - Kauno draugijos. - Vilniaus draugijos. - Suvalkijos draugijos. - Sveikatos dalykai : [patarimai]. - Geriantiems persarga. - Pypkoriaus žodis. - Musų ukininkų reikalai. - Ukininkų draugijos. - Pašarinės žolės. - Sodnas. - Smulkieji ukininkams patarimai. - Svarai, saikai ir pinigai. - Mėgiantiems kalbėti susirinkimuose patarimai. - Dešimtis prisakymų vartotojų draugijų sąnariams. - Įvairūs dalykai. - Juokų skyrius. - И.С. Никитин. Vaikeliui: „Tu nejauti geismų karštumo…“ : [eilėraštis].
Tiražas [10 000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis