ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių naminis draugas. 1907 metams. - [1906]. - 80 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., natos, 80 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 4 (virš.): „L. Jakavičiaus knygų parduotuve... pasiulija šias... knygeles“ (12 pavad.)
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 6269
T u r i n y j e: Metai 1907. - Mastai, saikai ir svarai. - Išskaitimas palukų, paskolijus 100 rublių. - J. Palukaitis. Ant Naujų metų: „Iš širdies trokštu, kad nauji metai…“ ; Pirmyn!: „Pirmyn! Užmiršk kančias tu savo…“ : [eilėraščiai] / Višakėlis. - [J.I. Kraszewski]. Ponas Tvardauckas : didis burtininkas : (apisaka) / pagal lenkišką surašė [vertė] L.-nis [L. Jakavičius]. - L. Jakavičius. Prie valščiaus teismo : iš kaimiečių gyvenimo : [apsakymas] / L.-nis ; Duma : [apie rinkimus į dūmą] / pagal „L.[ietuvos] u.[kininką]“ Lietuvanis ; Grybų rauti…: „Kad rudeni panikės miškan ein sau grybų rauti…“ : teatrališka daina (kuplėtas) / parašė Lietuvanis. - V. Čepronis. Apie meilę savo kalbos. - Pentkatylis. Daina (kanklės): „Paklausykit jus lietuviai…“ ; Lietuviškas maršas: „Marš! vyrai į Lietuva, į savo tėvynę!“ - Jovaras. Kad žinočiau…: „Kad žinočiau, kad pažinčiau…“ : [eilėraštis]. - [M. Šikšnys]. Daina vargolio: „Pasakyk, man mylimas krašte…“ / (pagal Nekrasovo). - [J. Tilvytis]. Sunku man gyvent!: „Sunku man gyvent! vien bėdos, nelaimes…“ : [eilėraštis]. - Kariška daina senovės lietuvių: „Męs Lietuvos jaumomenė…“ / perdėta [versta] Petro [Armino-]Trupinelio. - Juokai. - Naminiai gydymai pačiam savies ir gyvolių. - Naudingi patarymai.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis