ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kauno kalendorius. 1915 metams. - 1914. - 130, LXXXIV p., įsk. virš. - (…)

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., 130, LXXXIV p., įsk. virš.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. LXX-LXXXIV: „Švento Kazimiero draugijos katalogas 1915 m.“ (126 pavad.)
Patvirtino karo cenzūra (rus.)
P. 1-28 nenumeruoti
Bibliografija // Knygos. 1924, Nr. 4/6, sklt. 397, įr. 246. - Jakštas, A. Šv. Kazimiero draugija, jos kūrimasis ir pirmųjų XXV metų veikimas (1906-1931) / sustatė prel. A. Dambrauskas. Kaunas, 1932. P. 50
T u r i n y j e: Geras ganytojas : (vaizdelis iš Pijaus X gyvenimo) / išvertė Kun. P.T. [P. Turauskas?]. - Popiežius Benediktas XV. - J. Laukaitis. Naujasai Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius / Kun. J.L. - A. Giedraitis-Giedrius. Du draugu : [vaizdelis] / A. Karčiauskas. - M. Grigonis. Lietuva: „Tai meilumas, tai gražumas musų Lietuvos!..“ : [eilėraštis] / Matas Gojelis. - R.M. Napoleono nepasisekimas / lietuviškai perdirbo R.M. ; Prieš karą Prūsuose apklimpus. - J.M. Laurinaitis. Karas senovėje / Prutenis. - Sesutės Broliukas. Ar girdėjai?: „Ar girdėjai, kas laukuose...“ : [eilėraštis]. - Karas 1914 metų
Tiražas [11 000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis