ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Szwentas Izydorius Artojas / (isz linkiszka pergulde K.M.). - 1859. - 84, [2] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys spaustuwej A. Marcinowska
Apimtis 84, [2] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Orig. antr.: Święty Izydor Oracz (Leszno, 1849)
Aut. knygoje nenurodytas
K.M. yra Kazimiero Mikėno-Michnevičiaus slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 175)
Aprobacijos pasirašytos Vilniaus Romos katalikų konsistorijos asesoriaus A. Beresnevičiaus (A Bereśniewicz) Vilniuje 1857 m. birž. 16 d. (lenk.), Vilniaus katedros kleb. prel. J. Bovkevičiaus (Józef Bowkiewicz) 1857 m. birž. 17 d (lenk.) ir cenz. B. Golmblado (Б. Гольмблад) Vilniuje 1858 m. rugs. 20 d. (rus.)
Biblijografija Wileńska za rok 1858 // Pismo Zbiorowe Wileńskie na rok 1859. Oddz. 3, poz. 190
Estreicher II 176
Baltramaitis 598
Biržiška II, IV/I (2-osios d. 2-ieji papild.) ir Rankr. 1178
Kn. taip pat: Gesme / (isz linkiszka perwesta par F.S. [P. Stanskis]). P. 83-84
Susiję asmenys
UDK indeksas
235.3(092)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis